, Artec Micro
Skanowanie 3D zabytków sakralnych w Wielisławie
5 lipca 2016
, Artec Micro
Artec Micro II
5 stycznia 2024