, Inżynieria odwrotna na podstawie skanu 3D
Modelowanie powierzchniowe zderzaka
30 stycznia 2020
, Inżynieria odwrotna na podstawie skanu 3D
Zamiana STL na powierzchnie CAD
30 stycznia 2020

Inżynieria odwrotna na podstawie skanu 3D

, Inżynieria odwrotna na podstawie skanu 3D

Inżynieria odwrotna a skan 3D

Pokazujemy jak dzięki programowi ZW3D można przekształcić plik STL do bryły.