fbpx

ortofotoplany

  • Ortofotoplany

    Ortofotoplan jest to matematycznie określony dwuwymiarowy i przeskalowany obraz rzeczywistego obiektu lub przestrzeni.

    Inaczej jest to prezentacja zdjęć lub ich części w postaci metrycznego odwzorowania na powierzchni np. budynku. Mogą powstawać na podstawie zdjęć naziemnych, lotniczych, skanów 3D lub z połączenia zdjęć ze skaningiem.

    Ortofotoplany mogą być doskonałym rozwiązaniem do prezentacji planów obiektów architektonicznych, zabytków itp. jak również archiwizacji i digitalizacji istniejących i również zniszczonych zabytków, których zdjęcia zostały zachowane.