, Prezentacja skanerów 3D w gmachu AGH Krakowie
Skanery 3D Artec pomogły dokonać odkrycia Homo Naledi
29 lutego 2016
, Prezentacja skanerów 3D w gmachu AGH Krakowie
Eleganckie krzesło
31 stycznia 2019