Chełm centuriona

Czas skanowania: 15 minut
Czas przetwarzania: 40 minut

script1