Cyfrowe Muzeum, Cyfrowe Muzeum Soane
Skanowanie 3D ludzi i postaci
12 lipca 2013
Cyfrowe Muzeum, Cyfrowe Muzeum Soane
Rekonstrukcja anatomiczna – Skanowanie 3D kości
14 października 2016

Cyfrowe Muzeum Soane

Cyfrowe Muzeum, Cyfrowe Muzeum Soane

Cyfrowe Muzeum Soane: skanery 3D Artec łączą współczesną sztukę z nowoczesną technologią

Skanery 3D dają szansę na rozwój nowoczesnym muzeom cyfrowym

Palo Alto, CA. 4 Grudnia, rok 2014. Royal College of Art (Królewska Akademia Sztuki) zlecił specjalistom z firmy Quod skanowanie 3D popiersia Sir Johna Soane’a. Sir Soane był jednym z najbardziej znanych londyńskich architektów, założycielem muzeum (Muzeum Sir Johna Soane’a) w centrum Londynu. Był także kolekcjonerem zabytków archeologicznych. Po zeskanowaniu w 3D jego popiersia, trójwymiarowy model 3D został podzielony, a następnie jego fragmenty wydrukowano z różnych materiałów. Zostały one przekazane absolwentom RCA Jewellery & Metal do opracowania w celu stworzenia nowych dzieł sztuki. W ten sposób powstał pomysł konkursu Cyfrowego Muzeum Soane. Jego intencją było połączenie klasycznego rzemiosła z najnowszymi osiągnięciami technologii cyfrowych – skanowania i drukowania w 3D.

Trudne wyzwanie

Zespół z firmy Quod stanął przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem. Specjaliści musieli sprostać zadaniu i w taki sposób zeskanować popiersie Sir Johna w 3D, aby nie dotknąć żadnego z zabytków znajdujących się w pomieszczeniu muzeum. Dane ze skanu 3D popiersia zostały zarejestrowane i zebrane za pomocą skanerów 3D Artec Spider i Artec Eva.

Cyfrowe Muzeum, Cyfrowe Muzeum Soane

Znaczna część zabytków w Muzeum Soane’a została umieszczona bardzo blisko siebie. Odległość kilku centymetrów była dla zespołu skanującego dosyć kłopotliwa.  Największy problem stanowił sarkofag. Usytuowany naprzeciwko popiersia artefakt ustawiony w taki sposób, iż uniemożliwiał wykonanie pomiarów popiersia z przodu.

Cyfrowe Muzeum, Cyfrowe Muzeum Soane

Mobilność skanerów

 Skanery 3D Artec Eva i Spider ze względu na swoją ergonomię, mobilność i niewielką wagę były jedyną i najlepszą opcją, aby dokonać bezdotykowych precyzyjnych pomiarów popiersia w ciasnym i zastawionych cennymi zabytkami pomieszczeniu. Skanowanie 3D artefaktów i cennych dzieł sztuki wymaga prawdziwej precyzji i maksymalnej uwagi ze względu na unikalność eksponatów. „Zakres pracy skanera 3D Artec Eva dał możliwość uchwycenia frontowej części popiersia na odległość, z bocznych sektorów galerii” – relacjonuje John Nuttall, dyrektor kreatywny zespołu Quod.

Cyfrowe Muzeum, Cyfrowe Muzeum Soane

„Koncepcja wykorzystania w tym projekcie procesów powielania i dzielenia na części nie byłaby możliwa do realizacji bez udziału skanera 3D. Ten zupełnie nieinwazyjny proces skanowania 3D pozwolił na stworzenie idealnie odwzorowanej kopii popiersia. Co istotne nie było najmniejszego ryzyka zniszczenia cennego oryginału. Następnie, dzięki cyfrowemu oprogramowaniu, opracowano wyniki skanów 3D i uzyskano fragmenty o odpowiednich kształtach i rozmiarach. Te elementy zostały później wykorzystane przez artystów i projektantów RCA Alumni, m.in. do projektowania biżuterii”. – dodała Silvia Weidenbach, profesor Royal College of Art.

Reinterpretacja

Projektanci 3D mieli poddać reinterpretacji wybrany, trówymiarowy kawałek podzielonego skanu 3D, i przekształcić go w nowy obiekt, który będzie pokazywany i sprzedawany w sklepie muzeum. Oto unikalne dzieła powstałe w wyniku pracy skanera 3D łączące piękno muzealnych artefaktów z wizją współczesnych artystów:

Cyfrowe Muzeum, Cyfrowe Muzeum Soane

Cyfrowe Muzeum, Cyfrowe Muzeum Soane

 Cyfrowe Muzeum, Cyfrowe Muzeum Soane

Cyfrowe Muzeum, Cyfrowe Muzeum Soane

Cyfrowe Muzeum, Cyfrowe Muzeum Soane

„Początkowo technologie 3D rozwijano głównie do typowo praktycznych celów, takich jak inżynieria odwrotna (firma Artec była pionerem w ich rozwoju). Dlatego też wszystko to, czego obecnie jesteśmy świadkami,  jest tak niesamowite i  zaskakujące. Wykorzystując fragmenty podzielonego popiersia Sir Johna Soane’a wyspecjalizowani artyści potrafią stworzyć zupełnie nowe dzieła sztuki.” – relacjonował Artyom Yukhin, prezes i dyrektor generalny firmy Artec Group.

Projekt Cyfrowego Muzeum Soane został uruchomiony przez Muzeum Sir Johna Soane’a we współpracy z Royal College of Art, przy wsparciu Fundacji Charytatywnej z Jerwood.

„Wprowadzenie technologii 3D do sektora dziedzictwa kultury z pewnością otwiera wiele możliwości w sektorach takich jak ochrona zasobów, archiwów i oczywiście, jak w przypadku tego projektu, tworzy wiele nowych i kreatywnych perspektyw. Projekt ten inspiruje, zapewnia młodym twórcom i projektantom podstawę do dalszego kultywowania ich rozwoju zawodowego.” – stwierdził Abraham Thomas, dyrektor Muzeum Sir Johna Soane’a.

Royal College of Art / Królewska Akademia Sztuki

Royal College of Art jest najbardziej uznanym w świecie podyplomowym Uniwersytetem Sztuki i Projektowania.  Uczelnia specjalizuje się w nauczaniu i badaniach naukowych, RCA oferuje stopnie MA, MPhil i PhD przyszłym adeptom nauk pięknych, sztuki użytkowej, projektowania, komunikacji i przedmiotów humanistycznych. Akademia szczyci się liczbą ponad 1300 profesorów i doktorantów i współpracuje z ponad 1000 pracowników – są to wybitni naukowcy, praktycy w zakresie sztuki i projektowania oraz eksperci designu, doradcy i inni znamienici specjaliści.

Muzeum Sir Johna Soane’a

Dom sławnego architekta Sir Johna Soane’a, jego muzeum i biblioteka zostały udostępnione publiczności na początku XIX wieku. On sam otrzymał stopień profesora architektury w Royal Academy w 1806 roku. W latach 1753 – 1837 sir Soane zaczął grodzadzić kolekcje książek, klasycznych zabytków, odlewów i modeli. Szczególnie zależało mu na tym, aby studenci architektury mogli mieć dostęp do tych dzieł i eksponatów. Dziś Muzeum Sir Johna Soane’a jest jednym z najbardziej niezwykłych i znaczących muzeów w Anglii.