skanowanie 3D pizzy, Przygotowanie realistycznego modelu 3D pizzy
Skrypt do obrabiania pliku do modelu STL
30 stycznia 2020
skanowanie 3D pizzy, Przygotowanie realistycznego modelu 3D pizzy
Inżynieria odwrotna w Geomagic Design X
19 marca 2020