wykorzystanie skanerów 3D, Wykorzystanie skanerów firmy Artec 3D w produkcji maszyn rolniczych oraz podczas przeprowadzania kontroli jakości części maszyn
Czym różnią się formaty plików CAD, NURBS, MESH?
23 września 2019
wykorzystanie skanerów 3D, Wykorzystanie skanerów firmy Artec 3D w produkcji maszyn rolniczych oraz podczas przeprowadzania kontroli jakości części maszyn
Digitalizacja zbiorów muzealnych
25 listopada 2019

Wykorzystanie skanerów firmy Artec 3D w produkcji maszyn rolniczych oraz podczas przeprowadzania kontroli jakości części maszyn

wykorzystanie skanerów 3D, Wykorzystanie skanerów firmy Artec 3D w produkcji maszyn rolniczych oraz podczas przeprowadzania kontroli jakości części maszyn

Projektowanie, modyfikacja, tworzenie i kontrola jakości części maszyn rolniczych dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej, przenośnej technologii skanowania 3D

Wykorzystane narzędzia: Artec Eva, Artec Space Spider, Artec Studio.

Skanery 3d ogrywają duża rolę w rozwoju firmy Agro-Masz

Firma Agro-Masz jest prywatną polską firmą zajmującą się produkcją maszyn rolniczych, głównie do uprawy oraz siewu gruntów ornych. Firma na chwilę obecną skupia wokół siebie około 250 pracowników. Firma w swojej ofercie posiada pługi, maszyny uprawowe, agregaty podorywkowe, siewniki, w tym również siewniki do uprawy pasowej, a także urządzenia do nawożenia mineralnego. Firma posiada w ofercie sprzedażowej minimum 60 różnych maszyn. Przy obserwowanej w ostatnich dwóch latach dynamice wzrostu oferty wynoszącej 10 maszyn rocznie. Dużą zasługę w tak intensywnym wzroście oferowanych produktów odgrywają skanery firmy Artec 3D.
i
Wiele części do nowych maszyn pochodzi z zakupu, z oferowanych na rynku gotowych rozwiązań. Ma to szczególne znaczenie w przypadku np. układów hydraulicznych projektowanych specjalnie pod jedne typ maszyn, detali dopasowanych do wymagań projektanta czy też różnego rodzaju pokryw, zabezpieczeń, dopasowanych pod niestandardowe kształty. Takie elementy często nie posiadają dołączonej dokumentacji technicznej, co uniemożliwia weryfikację pasowań i ewentualnych kolizji. Dzięki skanowaniu skanerami ręcznymi jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie (w porównaniu do tradycyjnego modelowania) przenieść fizycznie detal do wirtualnej rzeczywistości w celu jego sprawdzenia.

 

wykorzystanie skanerów 3D, Wykorzystanie skanerów firmy Artec 3D w produkcji maszyn rolniczych oraz podczas przeprowadzania kontroli jakości części maszyn

 

Firma Agro-Masz wykorzystuje również skaner do weryfikacji poprawności wykonania przyrządów oraz matryc do urządzeń.

Duże części, głównie w postaci profili są gięte na giętarkach lub prasach. Do urządzeń tych zostały zaprojektowane uprzednio narzędzia, jednak aby zapobiec sytuacji, w której okaże się, że pojawił się błąd konstruktorski, niedoszacowanie wymiarowe, lub złe wykonanie, detal przed wdrożeniem do produkcji seryjnej jest wykonywany w formie testowej oraz za pomocą skanera 3D sprawdzane są jego promienie, wymiary, stopień odkształcenia głównego, oraz na tej podstawie weryfikowana jest jego poprawność wykonania.

 

wykorzystanie skanerów 3D, Wykorzystanie skanerów firmy Artec 3D w produkcji maszyn rolniczych oraz podczas przeprowadzania kontroli jakości części maszyn

 

Firma planuje w najbliższej przyszłości uruchomić również produkcję części zamiennych, do oferowanych na rynku maszyn rolniczych. Z tego względu sprzęt ten będzie wykorzystywany do odwzorowania modelu, w szczególności płaskości detalu oraz otworów montażowych. Na podstawie tak zeskanowanego detalu tworzona jest matryca niezbędna do niego wykonania.

 

Wykorzystanie skanerów 3D podczas testów produkcji maszyn rolniczych

Każda zaprojektowana w firmie maszyna jest wykonana najpierw w wersji prototypowej, która poddawana jest licznym testom użytkowym, z których najważniejszymi są testy polowe. Po przeprowadzeniu testów polowych części robocze maszyny są demontowane, oraz w razie konieczności przeprowadzane są modyfikacje konstrukcyjne, a całość ramy jest skanowana za pomocą skanerów 3D w celu określenia odkształcenia ramy. Stopień odkształcenia ramy porównywalny jest do stopnia odkształcenia zatwierdzonego przez projektanta w symulacji MES. Jeśli występuje jakaś niezgodność, analizowana jest jej przyczyna, weryfikowany jest skład stali, sposób obciążenia ramy, a w razie konieczności zmieniany jest również materiał niezbędny do jej wykonania.

 

 

 

Skanery 3D wspomagają produkcję detali do maszyn rolniczych rolniczych

Prócz zastosowań nastawionych na produkcję maszyn rolniczych, firma posiada duży park maszynowy, który wymaga stałego utrzymania ruchu. Aby zapewnić szybką reakcję oraz przywrócić maszynę do pełnej sprawności, stosowana jest inżynieria odwrotna. Szybkie skanowanie uszkodzonego detalu a następnie jego zaprojektowanie na podstawie skanu 3D pozwala na produkcję części zamiennej już na obszarze zakładu, co z kolei skutkuje szybkim wznowieniem produkcji. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku maszyn, które nie posiadają serwisu w Polsce lub czas oczekiwania na dostawę części spoza granicy jest za długi.

 


 

Inne wykorzystania skanerów 3D

Skanery 3D są przydatnym narzędziem pracy w realizacji projektów związanych z maszynami i przemysłem ciężkim. Dzięki mobilności skanerów ręcznych jesteśmy w stanie dotrzeć w wiele trudno dostępnych miejsc i precyzyjnie odwzorować rzeczywiste obiekty. Szeroki wachlarz modeli skanerów 3D sprawia, że rozmiar skanowanego obiektu nie stanowi ograniczenia dla tej technologii. Jesteśmy w stanie dokładnie zeskanować zarówno małe detale mechaniczne jak i całe maszyny i pojazdy.

 

wykorzystanie skanerów 3D, Wykorzystanie skanerów firmy Artec 3D w produkcji maszyn rolniczych oraz podczas przeprowadzania kontroli jakości części maszyn

 

 

wykorzystanie skanerów 3D, Wykorzystanie skanerów firmy Artec 3D w produkcji maszyn rolniczych oraz podczas przeprowadzania kontroli jakości części maszyn

Model 3D pojazdu

W efekcie otrzymujemy model pojazdu lub maszyny, na którym zawarte są wszystkie elementy, które potencjalnie mogą powodować kolizje przy projektowanych częściach roboczych. Dzięki temu już na etapie projektowania części możemy pomyśleć o tym jak ma przebiegać proces jej montażu aby nie uszkodzić pozostałych części maszyny. Precyzyjne odtworzenie skanowanej maszyny lub pojazdu umożliwia również określenie trudnych do zmierzenia tradycyjnymi metodami zależności między interesującymi nas punktami mocowania. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas oraz koszty modyfikacji i produkcji detali.