, Skaner 3D ONE
RangeVision Spectrum
4 lutego 2021
, Skaner 3D ONE
Wykorzystanie skanerów 3D na potrzeby muzealnictwa
26 lutego 2021