Kontrola jakości detali

Podczas skanowania przechwytywana jest informacja o wszystkich wymiarach skanowanego elementu, dzięki czemu można bardzo dokładnie kontrolować nieograniczoną ilość wymiarów.

Bez trudu można dokonać analizy złożonych i skomplikowanych elementów, gdyż użytkownik nie jest ograniczony możliwościami tradycyjnych narzędzi pomiarowych. Pomiary z użyciem skanerów 3D są wykonywane bezstykowo, dzięki czemu elementy miękki i łatwo odkształcalne nie stanowią żadnego problemu dla tej technologii. Wykorzystując skanery różnego typu możemy kontrolować zarówno obiekty wielkoformatowe jak i bardzo małe. Odpowiednia kontrola jakości pozwala szybko wychwycić błędy produkcyjne i zminimalizować koszty z nich wynikające, a także zwiększa jakość wytwarzanych produktów.

Usługi z kategorii kontroli jakości obejmują:

  • porównanie siatki trójkątów do modelu CAD,
  • porównywanie do siebie dwóch różnych skanowanych elementów,
  • weryfikacja zadanych wymiarów, oraz tolerancji,
  • przygotowanie raportu kontroli jakości.

script1