Architektura

 • Potrzebujesz zeskanować budynek w 3D? Trafiłeś w dobre miejsce!

 • Ortofotoplany

  Widok na zagos[podarowanie przestrzenne - Ortofotoplany

  Ortofotoplan jest to matematycznie określony dwuwymiarowy i przeskalowany obraz rzeczywistego obiektu lub przestrzeni.

  Inaczej jest to prezentacja zdjęć lub ich części w postaci metrycznego odwzorowania na powierzchni np. budynku. Mogą powstawać na podstawie zdjęć naziemnych, lotniczych, skanów 3D lub z połączenia zdjęć ze skaningiem.

  Ortofotoplany mogą być doskonałym rozwiązaniem do prezentacji planów obiektów architektonicznych, zabytków itp. jak również archiwizacji i digitalizacji istniejących i również zniszczonych zabytków, których zdjęcia zostały zachowane.

   

   

script1